Contact Us

NamePhoneMobileEmail
Anna Khomenko+49 6221 1357 20+49 170 797 66 57a.khomenko@ifw-expo.com
NamePhoneMobileEmail
Anna Sichko +7 499-250-8796+7 910-000-5285a.sichko@dlg.org

Address:
PrimRing
Artyom, ul. Primorskoye koltso, 1 (25 km from Vladivostok)

captcha